Шабат е почивният ден в еврейската традиция. Това е и един от най-обичаните и разпознаваеми ритуали в юдаизма, който се е запазил над 4000 години.

Шабат се отбелязва всяка седмица – започва от залез слънце в петък и свършва до падането на нощта в събота, в рамките на 25 часа. Това е ден за активна почивка и времето, в което се откъсваме от ежедневните задачи и грижи. През това време се въздържаме от всякаква намеса в света около нас, като го оставяме да почива заедно с нас.

Шабат е времето, в което отделяме за нашето духовно развитие. Всеки Шабат ние отбелязваме Сътворението на света и това, че всяко нещо в света има своята роля и как ние като хора се отнасяме към него.

Шабат е време за радост, песни и забавление, съпроводен от изобилна храна.

Шабат прекарваме както у дома със семейството си, така и в синагогата. Тук е обществената функция на празника. Заедно посрещаме Шабат с церемония, наречена Кабалат Шабат всеки петък, и го изпращаме с друга специална церемония Авдала.  Всяка шабатна сутрин се събираме заедно, за да прочетем и научим определена част от най-важната за нас книга – Тората.

Ако искате да участвате в празнуването на Шабат, следете сайта, за да се информирате за часовете на различните церемонии.

Сукот (19.10)

Тази седмица в средата на Сукот по традиция се чете специална параша, посветена на празника. Аз обаче бих искал днес […]

В една от последните параши от Тората, Ницавим, Моше продължава със своя завет към израелтяните преди те да навлезат в […]

Ки Таво ( 21.09)

Тази седмица продължаваме с четенето на последната книга от Тората „Дварим“. В парашата ни Ки Таво Моше продължава да споделя […]

Параша Рее (30.09)

След като в продължение на няколко седмици Моше даваше наставления на еврейския народ как да засели земята на Израел. Сега […]

Параша Ейкев (23.09)

В тазседмичната параша продължаваме с речта – завет на Моше и неговите съвети към израелтяните преди преминаването им на река […]