Параша Вайера (15.11)

Тази седмица продължаваме пътуването с Авраам и параша Вайера. В една от най-запомнящите се параши ще прочетем за срещата на […]

Параша Ноах ( 1.11)

Този Шабат ще прочетем втората параша в годишния цикъл – Ноах, която в голямата си част разказва историята на Потопа […]

Сукот (19.10)

Тази седмица в средата на Сукот по традиция се чете специална параша, посветена на празника. Аз обаче бих искал днес […]

В една от последните параши от Тората, Ницавим, Моше продължава със своя завет към израелтяните преди те да навлезат в […]

Ки Таво ( 21.09)

Тази седмица продължаваме с четенето на последната книга от Тората „Дварим“. В парашата ни Ки Таво Моше продължава да споделя […]