Софийска Синагога издава сертификати за кашрут на различни продукти

  • Компаниите, които избират да сертифицират продуктите увеличават продажбите си в световен мащаб поради съзнателните решения за покупка, които потребителите правят, защото виждат лого за кашер
  • Поставянето на лого за кашер върху опаковката на вашия продукт отделя продукта от несертифицирани такива
  • Логото за кашер гарантира на потребителя, че вашият продукт е качествен и с последователни производствени процеси
  • Компаниите трябва да отговарят на стандартите за безопасност, които потребителите търсят, а логото за кашер дава именно това спокойствие по отношение на вашия продукт
Примерни Кашерни Сертификати