Софийска Синагога издава сертификати за кашрут на различни продукти

  • Кашер” от иврит означава “годен”, а кашерната храна е тази, която отговаря на еврейските религиозни закони.
  • Еврейските общности по целия свят се грижат за консумирането само на кашерни храни.
Примерни Кашерни Сертификати