Сукот (19.10)

Тази седмица в средата на Сукот по традиция се чете специална параша, посветена на празника. Аз обаче бих искал днес […]

В една от последните параши от Тората, Ницавим, Моше продължава със своя завет към израелтяните преди те да навлезат в […]

Ки Таво ( 21.09)

Тази седмица продължаваме с четенето на последната книга от Тората „Дварим“. В парашата ни Ки Таво Моше продължава да споделя […]

Параша Рее (30.09)

След като в продължение на няколко седмици Моше даваше наставления на еврейския народ как да засели земята на Израел. Сега […]

Параша Ейкев (23.09)

В тазседмичната параша продължаваме с речта – завет на Моше и неговите съвети към израелтяните преди преминаването им на река […]