Шабат 18.06
Палене на свещите 20:50
Край на Шабат 22:01
Парашат Хукат
Часове на молитвите Тук