Шабат 11.06
Палене на свещите 20:47
Край на Шабат 21:58
Парашат Корах
Часове на молитвите Тук