Шабат 21.05
Палене на свещите 20:30
Край на Шабат 21:40
Парашат Насо
Часове на молитвите Тук