Шабат 07.05
Палене на свещите 20:16
Край на Шабат 21:23
Парашат Бехар Бехукотай
Часове на молитвите Тук