Шабат 16.04
Палене на свещите 19:52
Край на Шабат 20:55
Парашат Тазриа Мецура
Часове на молитвите Тук