Шабат 09.04
Палене на свещите 19:44
Край на Шабат 20:47
Парашат Шемини
Часове на молитвите Тук