Шабат 05.03
Палене на свещите 18:03
Край на Шабат 19:04
Парашат Ки тиса
Часове на молитвите Тук