Шабат 26.02
Палене на свещите 17:55
Край на Шабат 18:56
Парашат Тецаве
Часове на молитвите Тук