Шабат 21.06
Палене на свещите 20:50
Край на Шабат 22:03
Парашат Бехаалотеха
Часове на молитвите Тук