Шабат 31.05
Палене на свещите 20:39
Край на Шабат 21:50
Парашат Бехукотай
Часове на молитвите Тук