Шабат 17.05
Палене на свещите 20:26
Край на Шабат 21:34
Парашат Емор
Часове на молитвите Тук