Шабат 19.04
Палене на свещите 19:55
Край на Шабат 20:59
Парашат Песах
Часове на молитвите Тук