Шабат 08.11
Палене на свещите 16:53
Край на Шабат 17:54
Парашат Лех- Леха
Часове на молитвите Тук