Шабат 06.12
Палене на свещите 16:35
Край на Шабат 17:40
Парашат Вайецей
Часове на молитвите Тук