Шабат 23.08
Палене на свещите 19:59
Край на Шабат 21:00
Парашат Ейкев
Часове на молитвите Тук