Шабат 22.11
Палене на свещите 16:41
Край на Шабат 17:44
Парашат Ахей Сара
Часове на молитвите Тук