Шабат 20.12
Палене на свещите 16:37
Край на Шабат 17:43
Парашат Вайешев
Часове на молитвите Тук