Шабат 20.09
Палене на свещите 19:10
Край на Шабат 20:09
Парашат Ки Таво
Часове на молитвите Тук