Шабат 19.07
Палене на свещите 20:42
Край на Шабат 21:50
Парашат Балак
Часове на молитвите Тук