Шабат 16.08
Палене на свещите 20:10
Край на Шабат 21:11
Парашат Ваетханан
Часове на молитвите Тук