Шабат 15.11
Палене на свещите 16:46
Край на Шабат 17:48
Парашат Вайейра
Часове на молитвите Тук