Шабат 14.06
Палене на свещите 20:48
Край на Шабат 21:59
Парашат Насо
Часове на молитвите Тук