Шабат 13.09
Палене на свещите 19:23
Край на Шабат 20:21
Парашат Ки Тейцей
Часове на молитвите Тук