Шабат 12.07
Палене на свещите 20:47
Край на Шабат 21:56
Парашат Хукат
Часове на молитвите Тук