Шабат 11.10
Палене на свещите 18:34
Край на Шабат 19:32
Парашат Азину
Часове на молитвите Тук