Шабат 29.03
Палене на свещите 18:31
Край на Шабат 19:32
Парашат Шемини
Часове на молитвите Тук