Шабат 22.03
Палене на свещите 18:23
Край на Шабат 19:24
Парашат Цав
Часове на молитвите Тук