Шабат 15.03
Палене на свещите 18:14
Край на Шабат 19:15
Парашат Ваикра
Часове на молитвите Тук