Софийска синагога

ПОКАНА-АНОНС
ЗА НАПРАВАТА НА АВАРИЙНИ И НЕОТЛОЖНИ РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННИ РАБОТИ ПО ПОКРИВА И ФАСАДИТЕ НА ЦЕНТРАЛНА СОФИЙСКА СИНАГОГА
Относно: Участие в процедура за избор на Главен Изпълнител
Възложител: ИЗРАИЛТЯНСКИ ДУХОВЕН СЪВЕТ
Уважаеми Дами и Господа,
Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в процедура за избор на главен изпълнител на строителен обект:
Име на проекта: ЦЕНТРАЛНА СОФИЙСКА СИНАГОГА

Anons-construction-Synagogue-2024-02