Ремонтните дейности обхващат зоната на фризовете, корнизите и металните шапки на комините. В тази най-висока част се забелязват значителни обрушвания и деформации. Външните стение на комините (мазилки и тухлени редове) и балюстрадата също са част от ремонта и реконструкцията. Конкретните строително – ремонтни дейности включват подмяна на шапките на комините, изработване на нови гипсови елементи на фриза на северния комин, подмяна на пострадалите мазилки, ремонт на блюстрадата свързваща двата комина.

Работната площадка бе открита на 18.09.2017г. Бе изградено скеле по външната южна фасада. Изгадени бяха скелета по южния и северния комин. Бе обрушено, бяха разкрити компрометирани мазилки и тухли и архитектурни елементи. Слабите и несигурни места по мазилката на комините беше разрушена. Бяха установени силни нарушения на северния комин. На двата комина се стигна до здрави основи, върху които е възможно последващо реставриране, посочено в архитектурния проект.

Работата продължи по реставриране на липсващи орнаменти, мазилки и структури на комините, както и консервиране на здравите им елементи.

Финансирането на дейността по ремонта и реставрацията накомините на Софийската синагога се осъществява посредством няколко източника. На първо място с дарение в размер на $ 25 000 получено от семейство Кнап. Три хиляди лева бяха събрани на миналогодишната благотворителна вечеря организирана от ОЕБ “Шалом”. Недостигащите средства, равняващи се на $ 40 000 бяха осигурени под формата на безлихвен заем от Джойнт. Условията на изтегления кредит са изключително благоприятни. Решението ни бе подкрепено писмено и от ОЕБ “Шалом”.