Религиозната общност на евреите в България активно работи по поддръжката на еврейските гробища в София. Бе извършен ремонт на покрива и фасадата на ритуалната къщичка, бяха поставени пейки и обозначителни табели, както бе извършена и реорганизация и подобрения в интериора, водоснабдяването , осветлението и други. 

В почистването на парковото пространство се включват постоянно и доброволци от общността.