Днес, 14 април 2019 г., в голямата зала на Софийската синагога се състоя редовно отчетно-изборно събрание на Централния израилтянски духовен съвет.

Гости на събранието бяха зам. министърът на външните работи и Национален координатор за борбата с антисемитизма Георг Георгиев и Георги Кръстев, заместник председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси към МС.

Г-н Георг Георгиев поздрави членовете на еврейската религиозна общност, като изрази удовлетворението си от съвместната работа с ОЕБ „Шалом“ и ЦИДС като подчерта:

„За нас като държавни институции е много важно да не позволим да ескалира напрежението в обществото и да запазим българския етнически и религиозен модел.“

„Ние високо ценим сплотената еврейска общност и нейните бързи, навременни и премерени реакции по отношение на различни прояви в обществото, касаещи ксенофобията, езика на омразата и антисемитизма„ – каза зам. председателят на НССЕИВ г-н Георги Кръстев и пожела успех на събранието.

Членовете на религиозната общност изслушаха и приеха доклада на председателя на ЦИДС за изтеклия четиригодишен мандат. Общността избра нов състав на Централния израилтянски духовен съвет в състав:

1. Виктор Видас
2. Васил Колев
3. Роберт Джераси
4. Нико Бенбасат
5. Олга Машиах
6. Силвия Бехар
7. Лони Пилософ
8. Проф. Хени Лорер
9. Сара Луна – кооптиран член
10. Алекс Леви – кооптиран член

На днешното събрание г-жа София Коен беше избрана за втори четиригодишен мандат като председател.

Пожелания за успешна работа и продължаване на ползотворното сътрудничество с Организацията на евреите в България „Шалом“ бе отправено от председателя й доц. д-р Александър Оскар, от Изпълнителното бюро и Консисторията.