На 20 февруари 2022 г. в Еврейския културен дом се проведе Отчетно-изборно събрание на ЦИДС. Членовете на религиозната еврейска общност приеха доклада на предходното ръководство и единодушно избраха нов Председател и членове на ЦИДС в следния състав:

Председател: Максим Делчев

Членове на ЦИДС:

Алекс-Саби Леви

Елена Димирова

Мартин Леви

Михаел Герон

Робрет Джераси

Силвия Бехар

Стела Бехар

Г-жа София Коев сподели, че предава щафетата с радост и надежда, че г-н Делчев ще успее да осъществи своите едеи за развитието на живота на религиозната общност на евреите в България. Председателят на Организация на евреите в България, проф. Оскар, от своя страна също поздрави г-н Максим Делчев, като му пожела успехи както на него, така и на целия духовен съвет!