Бе завършен успешно и проектът на новата система за отопление на синагогата. Проектът бе финансиран лично от Н.пр. Роналд С. Лаудер. Към проекта се включи и с финансова подкрепа Столичната община.Седалките в централната зала са реставрирани и ще могат да се махат, без това да ги накърнява. Бе извършена поправка на прозорци и врати с цел по- добра изолация на сградата. Дупката от бомбата,паднала върху синагогата през 1944 година ще бъде експонирана, заедно с намерените в нея фризове от синагогата.