Софийската синагога възобнови всички свои служби

понеделник – петък: Шахрит 08:30 часа
петък – кабалат шабат (следете за точен час на страницата ни)
Шабат Шахрит и Кидуш: 10:00