Днес ще ви разкажа за спането през деня. Както ви разказвах и преди не съм съвсем наясно как Раби Йосиф Каро е диктувал Шулхан Арух, защото от време на време прави странни паузи. И обсъждайки съня той казва, че цар Давид не си е позволявал да спи през деня повече от 60 вдишвания. И започва огромен спор колко време са 60 вдишвания (трите основни мнения са 3 часа и 20 минути; 30 минути и 1 минута). И като цяло не е добре в нормален ден да си позволяваме да спим през деня ( освен ако не сме болни или не сме работили/учили цяла нощ разбира се). НООО на Шабат пък за сметка на това е даже задължение да спим следобед, особено след като сме яли много на обяд (което също е задължение). Според учените точно в 14:30 работейки цял ден ни се доспива: https://www.elitedaily.com/life/230-feeling-science-explains-get-fcking-tired-midday/933380 Така че пожеланието ми е да преодолеем заедно този тежък момент днес с кафе или с какъвто е вашият метод, но за сметка на това в събота да се наспим както трябва. Приятен и разбуден ден!