Кашерни и некашерни животни. Това е една от тематиките на тазседмичната параша Шмини и тук за първи път ни се дават инструкции кои животни да се ядат и кои не и как да ги разпознаваме. И от тези десетина стиха с обяснения днес сме развили цяла наука за това какво и как е кашерно, кое може и кое не. Но не бих искал да се спирам в подробности на тази тема, макар тя да е доста важна и интересна. По-скоро днес бих искал да погледнем заедно края на парашата, където след като са изброени всички видове животни и правила – ни се казва – И разделяй между чисти и нечисти животни, между такива, които могат да се ядат и такива, които не могат.

Което на пръв поглед е логично и няма нужда да ни се казва. След като сме отделили достатъчно време да разберем, че определени животни са разрешени, а други забранени – естествено, че ще отделим тези са „да“ от тези с „не“ и ще ползваме само тези с „да“. Големият ашкеназки равин раби Нафтали Цви Йеуда Берлин в своята книга Аемек а Давар обаче казва, че имаме специална нужда от това повторение и че то е отделна заповед, която ни учи, че тези закони не просто трябва да се четат и помнят, а имаме задължението да изследваме, да откриваме, да се съмняваме и да проверяваме отново и отново. Може да се окаже, че нещо, което до скоро сме смятали за не, ще се окаже да (както е случая с част от кашерните птици между другото) или обратното.

Но аз бих искал да взема казаното от рав Берлин и да го приложа малко по-общо. Като генерален принцип към всичко. Без значение дали говорим за еврейски традиции или за нещо от света около нас, съмнението и проверката са важни. Задаването на въпроса защо? и „ама как знаем това“ в днешно време са ключови. Живеем в информационен свят, обградени от всякъде от новини, статии, послания и мисли. Към колко от тях сме критични? Колко от тях ще проверим преди да им повярваме и споделим. Тази седмица Тората ни дава ясни и точни закони и веднага след това ни казва – но все пак проверете – не вярвайте на сляпо. Дори на това, което ще прочетете тук.

Така че това е и посланието ми тази седмица. Да се съмняваме и проверяваме всичко около нас. За да стигнем до истините.

И ако искате да проверите дори и мен, книгата на рав Берлин може да намерите на иврит и английски в сайта www.sefaria.org.

Шабат Шалом.