След като в продължение на няколко седмици Моше даваше наставления на еврейския народ как да засели земята на Израел. Сега речта- завет на Моше се насочва към това какво ще се случи след
заселването. И се повтарят част от законите, които вече сме видели в Тората досега, но биха били важни за живота в земята. Сред тях е и закона за седмата година – в която трябва да не се обработва земята, като има и допълнение:

Дварим 15:1: И на всяка седма година да се практикува опрощаване на дълговете.

Този закон създава една изключителна традиция на опрощаване на несъбрани задължения и социална справедливост. Раби Якоб бен Ашер в своята книга Тур Аарох коментира този закон и неговото значение, обяснявайки: „Идеята за необработване на земята и оставането й да си почива е изключително важна, защото дава шанс на хората веднъж всеки седем години да се отделят от тривиалното и обикновеното и да се насочат към духовното. Да потърсят по-важния смисъл, по- различното. Да вдигнат поглед от земята и да се насочат нагоре. Затова е нужно и опрощаването на дълговете и нулирането на икономическите зависимости – за да позволи спокойно на всички да се отделят от обикновеното и да се насочат към духовното.

Ние днес не практикуваме законите за седмата година. Нито за земята, нито за дълговете. Сякаш нямаме нужда и ние да вдигнем поглед от света около нас, от земята, която обработваме и парите, които си разменяме и да погледнем нагоре и напред. Сега като се замисля, май имаме нужда повече от всякога. И макар да нямаме тази седма година, а и едва ли бихме се решили веднъж на всеки седем години да не правим нищо и да се занимаваме само с духовни неща, има и по-лесно
решение – вместо да отделим една година от седем, да отделим един ден от всеки седем и да оставим всичко тривиално, земно и парично и да се отдадем на по-важното – на семейството, на отношенията ни, на духовното и на израстването ни.
Може би трябва да почнем именно от този Шабат, който ни предстои, за да пробваме и да видим дали няма всъщност да открием нещо духовно за нас. Това е и моето пожелание за нас. Нека имаме един истински мирен и духовен Шабат.

Шабат
Шалом.