С параша Пекуде, която четем тази седмица приключва втората книга от Тората – Шмот – Изход, разказваща за Изхода от Египет. Еврейският народ е излязъл от робството, получил е заповедите и е построил свое място за връзка с Б-г – Мишкана. Време е да потегли на път. И последното изречение на книгата ни обяснява, че присъствието на Б-г под формата на облак през деня и огън през нощта е било винаги с тях в пустинята. А мидрашите – равински коментари от 1-2 век допълват картината. Всъщност с еврейския народ вървят седем облака – от четирите страни по един, както и отгоре и отдолу. А най-отпред върви седмият облак. И равините сами задават логичния въпрос при тази картинка – ако еврейският народ е изцяло обграден и защитен от всички страни, отгоре и отдолу, защо ни е нужен седми облак, който да върви отпред.

Обяснението, което мидрашът дава е, че седмият облак има важна задача – да изравнява наклона и терена, по който хората се движат, да разпръсква змиите, скорпионите и другите опасности по пътя и да поръсва с вода пътя, така че прахта да не се задържа.

Седя и четя този мидраш, възхитен от тази изключителна картина и може би най-прекрасната метафора в еврейските текстове за ролята на лидера. Задачата на лидера е да бъде този облак, движещ се най-отпред, виждащ всички възможни проблеми и правещ с действията си пътя на останалите значително по-лек. Облакът не пренася хората, те сами трябва да извървят дългия път (дори и да им коства 40 години ходене), но лидерът е този, който ще подсигури този път да е безопасен и лесен за хората… А истината е, че всички ние в различни случи сме тези лидери – като родители, в нашите семейства, общност и общество, ни се налага понякога да вървим напред и да правим пътя по-равен, по-безопасен и приятен за тези, които идват след нас. И колкото и да е трудно, всеки път обръщайки се, можем да видим причината защо го правим и защо трябва да продължим. Дори и да отнеме 40 години.

Пожелавам ни да не спираме да разчистваме пътя напред за тези след нас. Да продължим както този Шабат, така и следващия и завинаги.

Шабат Шалом.