Този Шабат ще прочетем втората параша в годишния цикъл – Ноах, която в голямата си част разказва историята на Потопа и Ной. Но тази година нашият поглед и пътуване ще е насочено към разочаровнията, проблемите и уроците, които можем да научим от тях. Затова и макар дори парашата да е наименувана на Ной, ние ще прескочим неговата история и ще отидем към втората голяма история тук – тази за Вавилонската кула.

И едва ли има по-голям човешки провал като проект – от Кулата. Историята ни е ясна – хората решават да направят кула, която да стига до небесата и започват строежа, но в един момент Б-г размесва езиците им и те спират да се разбират и кулата не може да се разруши. Но дали точно това иска да ни научи тази история. Големият израелски учен и изследовател Йешияу Лейбовиц смята, че не разбираме точно посланието на Вавилонската кула. Той ни учи: „Според мен корена на грешката, на греха на поколението на разделянето на езиците, не е в идеята да построят град или кула заедно, а че с тези изкуствени методи те се опитват да осигурят ситуация на „един език и една реч“ – на централизация и контрол, което в модерен паралел, ние наричаме тоталитаризъм. Единият език и реч понякога изглежда като идеална ситуация – да имаме всички хора в един блок, без разлика между тях и затова и без конфликит. Но ако някой наистина може да види отвъд това, ще разбере, че няма нищо по-заплашително от изкуствения конформизъм – град и кула като символ на концентрацията на всички хора в една тема без разлика в мненията и без опит различните гледни точки и ценности да се оценят… В Своята Милост, Всевишният помага това да не се случи и създава езиците и така осигурява никога да няма една реч и една гледна точка.

На пръв поглед мнението на Йешияу Лейбовиц може да изглежда не-логично. Не е ли добре да правим неща заедно, да се стремим към обединение и към това да стигаме все по-нагоре и все по-далеч. И да – това е прекрасна цел, но не и когато трябва да се жертват различията между хората. И дори и това да значи, че никога всички няма да говорим един език и никога няма да построим кула до Небесата, но няма да жертваме различните си мнения и ценности.

Пожелавам ви един Шабат, в който да видим, оценим и отпразнуваме различността на всеки около нас и да осъзнаем, че дори когато не говорим на един език, пак можем да сме заедно.

Шабат Шалом.