„Oбичай другия като себе си“ – едва ли ще открием по-познато изречение от Тората и повтаряно от толкова различни източници. Раби Акива (1-2 в. Сл.н.е.) го нарича „Смисълът на Тората като цяло“, а около век по-рано раби Хилел ще го измени леко в „Не прави на другите това, което не искаш да ти правят на теб“ и ще го сложи в основата на своето учение. И „Обичай другия като себе си“ някак ни изглежда толкова мъдро и основополагащо, че няма нужда да го обсъждаме.

Не така обаче смята РаМБАН (Раби Моше бен Нахман) – един от големите испански равини на средновековието. Той си задава следния въпрос – Как е възможно да обичам всеки друг, както обичам себе си – не е ли това невъзможно? Да не говорим, че когато нещата опират до живот и смърт, същият раби Акива, който смята тази мисъл за Смисълът на Тората, признава, че ако човек може да спаси своя или чужд живот, трябва да се опита първо да спаси себе си, а после другите…

Как тогава, макар и да звучи прекрасно като пожелание, можем да изпълним заповедта да обичаме всеки друг човек както обичаме себе си. РаМБАН отговаря, че тук Тората се опитва да ни покаже, че трябва да очакваме всеки друг да получи същите придобивки, които имаме и ние. Кара ни да искаме всички да имат това, което имаме и ние. Всички да имат толкова мъдрост, колкото имаме и ние, да имат като нашето богатство и уважение в обществото. С обичай другия като себе
си, Тората поставя на преден план стремежа към равенство и споделяне. Който има повече богатство, може да сподели с другите, който е придобил повече мъдрост трябва да я сподели с останалите, който има уважение и почит заради постиженията си, да ги сподели и с останалите.

Не случайно в еврейската традиция няма дума за благотворителност, а използваме думата за справедливост Цедака, за да обозначим помагането на нуждаещите се – защото се опитваме, споделяйки да поправим несправедливостта около нас. Това е любовта за нас – да споделяме това, което имаме, така че да заживеем в един по-справедлив свят.

Така че моето пожелание към всички ни тази седмица е да обичаме малко повече ден след ден.
Шабат Шалом.