Религиозна общност

на евреите в България

Равините в България

от 1885г до днес

Екип

на софийската синагога

Гробища

софийски еврейски гробища