Габриел Алмоснино-първия главен равин на еврейските общности в България (1880)